Основи на дистанционните аерокосмически технологии PDF
Тази книга е посветена на една интересна и перспективна област от космическите технологии - дистанционните аерокосмически технологии, които стават все по-мощен и ефективен инструмент за надеждно, експресно и оперативно изучаване на всички геосфери, включително и на екосферите и компонентите на околната среда. Основното предназначение на книгата е да послужи за учебно пособие на студенти от Депа...

Гаро Мардиросян - Основи на дистанционните аерокосмически технологии

Основи на дистанционните аерокосмически технологии

Гаро Мардиросян

Google Play App Store

Публикувано от
Garo Mardirossian

Език
български
Формат
pdf
Качена

Описание

Тази книга е посветена на една интересна и перспективна област от космическите технологии - дистанционните аерокосмически технологии, които стават все по-мощен и ефективен инструмент за надеждно, експресно и оперативно изучаване на всички геосфери, включително и на екосферите и компонентите на околната среда.

Основното предназначение на книгата е да послужи за учебно пособие на студенти от Департамент "Науки за Земята" на Нов български университет. Но тя успешно се ползва и от широка читателска аудитория - научни работници, специалисти и учащи се в областта на екологията, опазването на околната среда, комплекса от науки за Земята (география, геофизика, геология, хидрология, метеорология, горско стопанство, природозащита и т.н.), авиацията и космонавтиката, военни специалисти, специалисти по гражданска защита, застрахователи и др.

Като продължавате да сърфирате в нашия сайт, вие приемате използването на "бисквитки", както и нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.